Những kinh nghiệm dành cho bạn khi làm gia sư

Những kinh nghiệm dành cho bạn khi làm gia sư

Thời còn đi học, giống như bao bạn bè sinh viên khác, tôi cũng háo hức tìm kiếm việc làm thêm

cho bản thân mình. Và, một việc làm phù hợp với thời gian của tôi lúc đó để vừa có thể sắp xếp

vừa đi học vừa đi làm, đó là làm gia sư. Thông qua trung tâm môi giới, tôi cũng tìm được một

suất dạy kèm. Xin chia sẻ cùng bạn những kinh nghiệm của tôi khi làm gia sư:

– Khi tới nhà để dạy, bạn nên chủ động đàm phán về mức phí mà phụ huynh sẽ trả cho mình.

Và thời gian bạn sẽ kèm cho họ là mấy ngày trên 1 tuần. Bạn hãy làm rõ ràng ngay từ đầu

những vấn đề này, điều đó sẽ có lợi cho bạn. Nếu không làm rõ lịch dạy của bạn và chi phí mà

phụ huynh trả cho bạn thì sau này sẽ rất khó khăn cho bạn.

– Bản thân bạn hãy chuẩn bị đầy đủ vốn kiến thức cho bản thân, và tự tin trước mặt phụ huynh:

không ai muốn thuê một gia sư mà ngay cả bản thân, người gia sư ấy cũng không có được sự

tự tin. Vì vậy, hãy chuẩn bị thật tốt kiến thức của mình.

– Nên chuẩn bị sẵn nhiều phương pháp dạy khác nhau: ứng với năng lực của học trò bạn sẽ

dạy, bạn nên chuẩn bị nhiều phương pháp daỵ khác nhau.

Chúc bạn trở thành một người gia sư tốt. gia sư lớp 2

Posted by admin