BẢNG GIÁ

BẢNG 1

KHỐI LỚP 2 buổi 1 tuần  3 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 900-1000 1500-1600 1200-1400 2100-2400
LỚP 5, 6, 7, 8 1000 – 1200 1600 – 1800 1400 – 1800 2400 – 2700
LỚP 9, 10, 11, 12 1200 – 1600 1800 – 2000 1800 – 2400 2700 – 3000
LTĐH 1600 2000  2400 3000

BẢNG 2

KHỐI LỚP 4 buổi 1 tuần  5 buổi 1 tuần
Sinh viên  Giáo viên Sinh viên   Giáo viên
LỚP Lá, 1, 2, 3, 4 1600-2000 2800-3200  2000-2500 3500-4000
LỚP 5, 6, 7, 8 2000 – 2400 3200 – 3500 2500 – 3000 4000 – 4500
LỚP 9, 10, 11, 12 2400 – 3200 3500 – 4000 3000 – 4000 4500 – 5000
LTĐH 3200 4000 4000 5000

HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG ANH-HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG TRUNG

HỌC PHÍ GIA SU TIẾNG NHẬT

HỌC PHÍ GIA SƯ TIẾNG HÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *