Cách tính điểm đại học khối B chuẩn nhất được cập nhập thường xuyên

Trong quá trình xét tuyển đại học tại Việt Nam, hệ thống điểm số đại học khối B được áp dụng cho những sinh viên muốn theo học các ngành thuộc khối B như Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên và nhiều ngành liên quan khác. Bài viết này sẽ giới thiệu về cách tính điểm đại học khối B và giải đáp một số câu hỏi thường gặp về phương pháp này.

Điểm đại học khối B là gì?

Điểm đại học khối B là một hệ thống tính điểm riêng dành cho những sinh viên muốn theo học các ngành thuộc khối B. Điểm này được tính dựa trên tổng kết điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Tùy thuộc vào quy định của từng trường đại học, điểm đại học khối B sẽ được chuyển đổi thành điểm tương ứng của môn học trong ngành đào tạo.

Các môn thi và tỷ lệ chuyển đổi điểm

3.1. Môn Toán

Môn Toán thường có trọng số cao và được chuyển đổi thành điểm của môn Toán trong ngành đào tạo. Tỷ lệ chuyển đổi điểm từ điểm khối B sang điểm môn Toán thường nằm trong khoảng 0.8 – 1.2.

3.2. Môn Lý

Môn Lý có trọng số trung bình và được chuyển đổi thành điểm của môn Lý trong ngành đào tạo. Tỷ lệ chuyển đổi điểm từ điểm khối B sang điểm môn Lý thường nằm trong khoảng 0.6 – 0.8.

3.3. Môn Hóa

Môn Hóa có trọng số trung bình và được chuyển đổi thành điểm của môn Hóa trong ngành đào tạo. Tỷ lệ chuyển đổi điểm từ điểm khối B sang điểm môn Hóa thường nằm trong khoảng 0.6 – 0.8.

3.4. Môn Sinh

Môn Sinh có trọng số trung bình và được chuyển đổi thành điểm của môn Sinh trong ngành đào tạo. Tỷ lệ chuyển đổi điểm từ điểm khối B sang điểm môn Sinh thường nằm trong khoảng 0.6 – 0.8.

3.5. Môn Sử

Môn Sử có trọng số thấp và được chuyển đổi thành điểm của môn Sử trong ngành đào tạo. Tỷ lệ chuyển đổi điểm từ điểm khối B sang điểm môn Sử thường nằm trong khoảng 0.4 – 0.6.

3.6. Môn Địa

Môn Địa có trọng số thấp và được chuyển đổi thành điểm của môn Địa trong ngành đào tạo. Tỷ lệ chuyển đổi điểm từ điểm khối B sang điểm môn Địa thường nằm trong khoảng 0.4 – 0.6.

3.7. Môn Ngoại ngữ

Môn Ngoại ngữ có trọng số trung bình và được chuyển đổi thành điểm của môn Ngoại ngữ trong ngành đào tạo. Tỷ lệ chuyển đổi điểm từ điểm khối B sang điểm môn Ngoại ngữ thường nằm trong khoảng 0.6 – 0.8.

Cách tính điểm đại học khối B

4.1. Tính điểm tổng kết khối B theo quy định

Để tính điểm tổng kết khối B, bạn cần nhân điểm của từng môn thi trong khối B với tỷ lệ chuyển đổi tương ứng. Sau đó, cộng các điểm đã chuyển đổi lại với nhau để thu được điểm tổng kết khối B. Quy định về tỷ lệ chuyển đổi điểm có thể thay đổi tùy theo từng trường đại học, vì vậy bạn cần liên hệ với trường để biết chính xác các quy định cụ thể.

4.2. Ví dụ về cách tính điểm đại học khối B

Ví dụ: Giả sử bạn có điểm Toán là 9, Lý là 8, Hóa là 7, Sinh là 8, Sử là 6, Địa là 7, và Ngoại ngữ là 9. Tỷ lệ chuyển đổi điểm được quy định như sau: Toán (1.0), Lý (0.7), Hóa (0.7), Sinh (0.7), Sử (0.5), Địa (0.5), Ngoại ngữ (0.8).

Điểm tổng kết khối B = (9 x 1.0) + (8 x 0.7) + (7 x 0.7) + (8 x 0.7) + (6 x 0.5) + (7 x 0.5) + (9 x 0.8) = 9 + 5.6 + 4.9 + 5.6 + 3 + 3.5 + 7.2 = 38.8

Vậy điểm tổng kết khối B của bạn là 38.8.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp tính điểm đại học khối B

5.1. Ưu điểm

  • Phương pháp tính điểm đại học khối B giúp tạo ra sự công bằng trong việc xét tuyển đại học cho các sinh viên muốn theo học các ngành thuộc khối B.
  • Hệ thống điểm đại học khối B giúp sinh viên có khối B tập trung học tập và nắm vững kiến thức của các môn thi quan trọng như Toán, Lý, Hóa, Sinh.
  • Việc chuyển đổi điểm từ khối B sang điểm môn học trong ngành đào tạo giúp trường đại học đánh giá khả năng học tập của sinh viên trong lĩnh vực mà họ chọn.

5.2. Nhược điểm

  • Tỷ lệ chuyển đổi điểm có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường đại học, dẫn đến sự không nhất quán trong việc xét tuyển và tính công bằng giữa các trường.
  • Phương pháp tính điểm đại học khối B tập trung quá nhiều vào các môn thi trong khối B, bỏ qua các môn thi khác như Văn học, Nghệ thuật.
  • Sinh viên có khối B có thể gặp khó khăn trong việc nâng cao điểm môn học không thuộc khối B, do các môn này có trọng số thấp và ít được chú trọng trong hệ thống điểm khối B.

Lời kết

Phương pháp tính điểm đại học khối B là một cách để xét tuyển công bằng và đánh giá khả năng học tập của sinh viên trong các ngành thuộc khối B. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này cần phải được thực hiện cẩn thận và công bằng, đồng thời cần thống nhất và rõ ràng trong việc quy định tỷ lệ chuyển đổi điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *