Hhướng dẫn cách tính điểm xét học bạ lớp 12 mới nhất

Học bạ lớp 12 là một yếu tố quan trọng trong quá trình xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Điểm số trên học bạ phản ánh thành tích học tập của học sinh trong suốt quãng thời gian trung học phổ thông. Điểm xét học bạ lớp 12 cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trúng tuyển vào trường đại học mong muốn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính điểm xét học bạ lớp 12.

II. Các môn học và trọng số điểm

Điểm xét học bạ lớp 12 được tính dựa trên các môn học đã học trong khối lớp 10 và 11. Các môn học bao gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD và một số môn tự chọn khác. Mỗi môn học sẽ có một trọng số điểm riêng, thể hiện mức độ quan trọng của môn học đó đối với quá trình xét tuyển.

Dưới đây là bảng trọng số điểm cho các môn học thông thường:

Môn học Trọng số điểm
Toán 3
Ngữ văn 2
Ngoại ngữ 2
Vật lí 2
Hóa học 2
Sinh học 2
Lịch sử 1
Địa lí 1
GDCD 1

Ngoài ra, có một số môn học tự chọn có trọng số điểm cao hơn. Thông thường, trường sẽ công bố danh sách các môn học tự chọn và trọng số điểm tương ứng. Học sinh có thể chọn một hoặc nhiều môn học tự chọn để tăng cơ hội được tính điểm cao hơn cho học bạ lớp 12.

III. Cách tính điểm xét học bạ lớp 12

Để tính điểm xét học bạ lớp 12, học sinh cần tính điểm trung bình của các môn học trong khối lớp 10 và 11, sau đó nhân với trọng số điểm tương ứng. Sau đó, cộng tổng điểm của các môn học lại với nhau.

Bước 1: Tính điểm trung bình của từng môn học

 • Lấy tổng số điểm mà học sinh đạt được trong mỗi môn học trong khối lớp 10 và 11.
 • Chia tổng số điểm đó cho số lượng điểm học sinh đã được trong môn học đó.

Bước 2: Nhân điểm trung bình với trọng số điểm tương ứng

 • Nhân điểm trung bình của từng môn học với trọng số điểm tương ứng.
 • Ví dụ: Nếu điểm trung bình môn Toán là 8 và trọng số là 3, thì điểm Toán sẽ là 8 * 3 = 24.

Bước 3: Cộng tổng điểm của các môn học lại với nhau

 • Cộng tổng điểm của các môn học đã nhân với trọng số lại với nhau.
 • Kết quả chính là điểm xét học bạ lớp 12.

IV. Ví dụ về cách tính điểm xét học bạ lớp 12

Để minh họa cách tính điểm xét học bạ lớp 12, hãy xem một ví dụ.

Giả sử học sinh A có các điểm trung bình của các môn học như sau:

 • Toán: 8.5
 • Ngữ văn: 7.8
 • Ngoại ngữ: 9.2
 • Vật lí: 7.5
 • Hóa học: 8.9
 • Sinh học: 8.0
 • Lịch sử: 7.0
 • Địa lí: 8.3
 • GDCD: 8.7

Áp dụng trọng số điểm, ta có:

 • Toán: 8.5 * 3 = 25.5
 • Ngữ văn: 7.8 * 2 = 15.6
 • Ngoại ngữ: 9.2 * 2 = 18.4
 • Vật lí: 7.5 * 2 = 15.0
 • Hóa học: 8.9 * 2 = 17.8
 • Sinh học: 8.0 * 2 = 16.0
 • Lịch sử: 7.0 * 1 = 7.0
 • Địa lí: 8.3 * 1 = 8.3
 • GDCD: 8.7 * 1 = 8.7

Tổng điểm của học sinh A là: 25.5 + 15.6 + 18.4 + 15.0 + 17.8 + 16.0 + 7.0 + 8.3 + 8.7 = 132.3

Do đó, điểm xét học bạ lớp 12 của học sinh A là 132.3.

V. Kết luận

Điểm xét học bạ lớp 12 là một yếu tố quan trọng trong quá trình xét tuyển vào trường đại học. Bằng cách tính điểm trung bình của các môn học trong khối lớp 10 và 11 và áp dụng trọng số điểm tương ứng, ta có thể tính toán được điểm xét học bạ lớp 12. Học sinh nên chú ý cải thiện thành tích học tập để có cơ hội cao hơn trong quá trình xét tuyển.

Câu hỏi thường gặp về cách tính điểm xét học bạ lớp 12

 1. Điểm xét học bạ lớp 12 quyết định việc xét tuyển vào trường đại học như thế nào?
 • Điểm xét học bạ lớp 12 là một trong các yếu tố quan trọng mà các trường đại học sử dụng để xét tuyển. Điểm xét học bạ lớp 12 cao hơn sẽ tăng cơ hội được nhận vào trường đại học.
 1. Làm thế nào để tính điểm xét học bạ lớp 12?
 • Để tính điểm xét học bạ lớp 12, bạn cần tính điểm trung bình của các môn học trong khối lớp 10 và 11, sau đó nhân với trọng số điểm tương ứng và cộng tổng điểm của các môn học lại với nhau.
 1. Có những môn học nào có trọng số điểm cao hơn trong điểm xét học bạ lớp 12?
 • Các môn học tự chọn thường có trọng số điểm cao hơn. Những môn học này được công bố trước bởi trường và học sinh có thể chọn một hoặc nhiều môn học tự chọn để tăng điểm xét học bạ.
 1. Điểm xét học bạ lớp 12 có thể ảnh hưởng đến việc xét học bổng không?
 • Điểm xét học bạ lớp 12 có thể ảnh hưởng đến việc xét học bổng. Các học bổng thường dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, bao gồm điểm xét học bạ lớp 12.
 1. Có cách nào cải thiện điểm xét học bạ lớp 12 không?
 • Để cải thiện điểm xét học bạ lớp 12, bạn cần nỗ lực trong việc học tập và rèn luyện kỹ năng. Hãy tạo lịch học tập hợp lý, tham gia các khóa học bổ trợ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên và người thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *