Cách tính phân số lớp 4: Ôn tập lại các kiến thức về cách tính phân số lớp 4

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính phân số lớp 4. Phân số là một khái niệm toán học quan trọng, và việc hiểu cách tính phân số sẽ giúp bạn giải quyết nhiều bài toán khác nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giải thích khái niệm phân số và các thuật ngữ liên quan, sau đó sẽ đi sâu vào cách tính phân số cơ bản.

Phân số là gì?

Phân số là một con số được biểu diễn dưới dạng tỉ lệ giữa hai số nguyên. Số trên cùng của phân số được gọi là tử số và số dưới cùng được gọi là mẫu số. Ví dụ, phân số 3/4 có tử số là 3 và mẫu số là 4.

Các thuật ngữ liên quan đến cách tính phân số lớp 4

Trong quá trình học về phân số, có một số thuật ngữ quan trọng mà bạn cần phải hiểu. Dưới đây là một số thuật ngữ này:

 • Tử số: Số trên cùng của phân số.
 • Mẫu số: Số dưới cùng của phân số.
 • Phân số tối giản: Phân số không thể rút gọn thêm được.
 • Rút gọn phân số: Chia tử số và mẫu số cho một số chung để đưa phân số về dạng tối giản.
 • Phân số bằng nhau: Hai phân số có giá trị bằng nhau.
 • Phân số đồng dạng: Hai phân số có cùng một giá trị nhưng có dạng khác nhau.

Cách tính phân số cơ bản

Cộng phân số

Để cộng hai phân số với nhau, ta cần đưa chúng về cùng mẫu số. Sau đó, chỉ cần cộng tử số của hai phân số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Ví dụ:

1/2 + 1/4 = (1x2)/(2x2) + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4

Trừ phân số

Để trừ hai phân số với nhau, ta cần đưa chúng về cùng mẫu số. Sau đó, chỉ cần trừ tử số của phân số bị trừ đi từ tử số của phân số trừ và giữ nguyên mẫu số. Ví dụ:

3/4 - 1/2 = (3x

Nhân phân số

Để nhân hai phân số với nhau, ta chỉ cần nhân tử số của hai phân số với nhau và mẫu số của hai phân số với nhau. Ví dụ:

2/3 x 3/4 = (2x3)/(3x4) = 6/12

Sau đó, chúng ta có thể rút gọn phân số bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho một số chung. Trong trường hợp này, chúng ta có thể chia cả tử số và mẫu số cho 6 để đưa phân số về dạng tối giản:

6/12 = (6/6)/(12/6) = 1/2

Chia phân số

Để chia một phân số cho một phân số khác, ta cần đảo ngược phân số bị chia và sau đó nhân với phân số còn lại. Ví dụ:

2/3 ÷ 1/4 = 2/3 x 4/1 = 8/3

Tương tự như khi nhân phân số, chúng ta có thể rút gọn phân số bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho một số chung. Trong trường hợp này, chúng ta không thể rút gọn phân số 8/3 vì 8 và 3 không có ước số chung.

Các câu hỏi thường gặp về cách tính phân số lớp 4

 1. Phân số tối giản là gì? Phân số tối giản là phân số không thể rút gọn thêm được.
 2. Làm thế nào để cộng phân số? Để cộng phân số, ta cần đưa chúng về cùng mẫu số, sau đó cộng tử số của hai phân số với nhau và giữ nguyên mẫu số.
 3. Làm thế nào để trừ phân số? Để trừ phân số, ta cần đưa chúng về cùng mẫu số, sau đó trừ tử số của phân số bị trừ đi từ tử số của phân số trừ và giữ nguyên mẫu số.
 4. Làm thế nào để nhân phân số? Để nhân phân số, ta chỉ cần nhân tử số của hai phân số với nhau và mẫu số của hai phân số với nhau.
 5. Làm thế nào để chia phân số? Để chia phân số để chia phân số, ta cần đảo ngược phân số bị chia và sau đó nhân với phân số còn lại.
 6. Tại sao chúng ta cần rút gọn phân số? Rút gọn phân số giúp đưa phân số về dạng tối giản và dễ dàng trong việc tính toán và so sánh các phân số với nhau.
 1. Các bước để rút gọn phân số là gì? Để rút gọn phân số, ta cần tìm ước chung lớn nhất của tử số và mẫu số, sau đó chia tử số và mẫu số cho ước chung đó.
 2. Ví dụ về cách tính phân số lớp 4: Hãy tính tổng của hai phân số: 1/4 và 1/2. Để tính tổng của hai phân số, ta cần đưa chúng về cùng mẫu số. Ta có thể nhân mẫu số của phân số 1/4 với 2 để đưa nó về dạng 2/8. Sau đó, ta có thể cộng 2/8 với 4/8 (dạng tối giản của phân số 1/2) để được tổng 6/8. Tổng này còn có thể rút gọn thành 3/4.
 3. Những lưu ý cần nhớ khi tính phân số:
 • Luôn đưa các phân số về cùng mẫu số trước khi thực hiện các phép tính.
 • Khi nhân hoặc chia các phân số, ta cần nhân hoặc chia tử số với tử số và mẫu số với mẫu số.
 • Luôn rút gọn phân số sau khi tính toán xong để đưa phân số về dạng tối giản.

Kết luận:

Tính phân số là một kỹ năng quan trọng và cần thiết trong toán học. Bằng cách hiểu các khái niệm cơ bản và các bước thực hiện, bạn có thể tính toán các phân số một cách dễ dàng và chính xác. Hãy nhớ luôn đưa các phân số về cùng mẫu số, thực hiện các phép tính theo đúng quy tắc và rút gọn phân số sau khi tính toán xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *