Cách tính phép chia lớp 3, các dạng toán phép chia lớp 3 dành cho học sinh lớp 3

Phép chia là một trong những phép tính cơ bản trong toán học, và chắc hẳn ai cũng đã học qua trong thời gian đi học. Tuy nhiên, đôi khi việc tính phép chia lớp 3 lại gây khó khăn cho những em học sinh cấp 1 đang học lớp 3. Vì vậy, bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một hướng dẫn đầy đủ từ A đến Z về cách tính phép chia lớp 3, giúp các em nắm vững kiến thức và giải quyết các bài tập liên quan đến phép chia một cách dễ dàng.

Phần 1: Kiến thức cơ bản về phép chia lớp 3

1.1 Định nghĩa phép chia

Phép chia là một phép tính trong toán học dùng để chia một số cho một số khác. Kết quả của phép chia là thương và số bị chia gọi là số chia, số chia hết gọi là số bị chia.

1.2 Bảng chia từ 1 đến 10

Trong bảng chia từ 1 đến 10, các con cần học thuộc các kết quả chia của các số từ 1 đến 10. Sau đây là bảng chia cơ bản:

1 : 1 2 : 2, 1 3 : 3, 1 4 : 4, 2, 1 5 : 5, 2, 1 6 : 6, 3, 2, 1 7 : 7, 3, 2, 1 8 : 8, 4, 2, 1 9 : 9, 3, 1 10 : 10, 5, 2, 1

1.3 Các thuật ngữ trong phép chia

 • Số chia: Là số bị chia trong phép chia.
 • Số chia hết: Là số chia chia hết cho số bị chia.
 • Thương: Là kết quả của phép chia.
 • Số dư: Là số dư lại sau khi thực hiện phép chia.

Phần 2: Cách tính phép chia lớp 3

2.1 Cách chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Để chia một số có hai chữ số cho số có một chữ số, các con cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Chọn số chia hết lớn nhất không vượt

số bị chia và viết bên dưới số bị chia.

 • Bước 2: Viết số bị chia bên phải dấu chia, tính số lượng số con được chia đúng, ghi số vào phía trên số bị chia.
 • Bước 3: Nhân số vừa chọn ở bước 1 với số đã ghi ở bước 2 để tìm số tạm thời.
 • Bước 4: Trừ số tạm thời vừa tính được ở bước 3 khỏi số bị chia để tính số dư. Nếu số dư bằng 0, kết quả là thương. Nếu không, tiếp tục chia bằng cách đưa số dư vào bên phải của số vừa chia.
 • Bước 5: Lặp lại các bước trên cho đến khi không còn số nào để chia nữa.

2.2 Ví dụ minh họa

Ví dụ: Chia 57 cho 3.

 • Bước 1: Số chia hết lớn nhất không vượt quá 57 là 54 (18 x 3), viết 54 dưới số bị chia.
 • Bước 2: Số lượng số con được chia đúng là 1 (3 x 1 = 3), viết 1 trên số bị chia.
 • Bước 3: 3 x 18 = 54, viết 54 vào dưới 57.
 • Bước 4: 57 – 54 = 3. Số dư là 3, ta đưa 3 vào bên phải của số 3 và tiếp tục thực hiện phép chia 33 cho 3.
 • Bước 5: 33 : 3 = 11. Kết quả là 57 : 3 = 19.

Những câu hỏi thường gặp

 1. Tại sao phép chia lại quan trọng trong toán học?
 • Phép chia là một phép tính cơ bản và quan trọng trong toán học, nó giúp các em tính toán các bài toán liên quan đến phân số, phân bổ các số một cách chính xác và hiệu quả hơn.
 1. Làm thế nào để tính được phép chia đúng và nhanh chóng?
 • Để tính phép chia đúng và nhanh chóng, các em nên nắm vững quy trình chia và luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng tính toán.
 1. Nếu số dư không bằng 0, phải làm gì tiếp theo?
 • Nếu số dư không bằng 0, ta tiếp tục chia số dư đó bằng cách đưa nó vào bên phải của số vừa chia và thực hiện lại các bước phép chia.
 1. Phép chia có ảnh hưởng đến kỹ năng tính toán của học sinh ở những lớp sau đó không?
 • Đúng vậy, phép chia là một kiến thức cơ bản và quan trọng trong toán học, nó sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng tính toán của học sinh ở những lớp sau đó. Việc nắm vững và thực hành phép chia đúng cách sẽ giúp các em nâng cao kiến thức và kỹ năng toán học.
 1. Có cách nào để tính phép chia nhanh hơn không?
 • Có, để tính phép chia nhanh hơn, các em có thể sử dụng các kỹ thuật như chia lần đầu theo 5 hoặc 10, chia bằng số đại số, chia bằng kỹ thuật xấp xỉ… Tuy nhiên, để sử dụng được các kỹ thuật này, các em phải có kỹ năng toán học tốt hơn và thực hành nhiều hơn.

Phần 3: Tổng kết

Việc tính phép chia lớp 3 là một trong những kiến thức cơ bản và quan trọng trong toán học. Với những bước hướng dẫn đơn giản và dễ hiểu như trên, các em học sinh lớp 3 có thể nắm vững và thực hành tính phép chia một cách dễ dàng. Việc rèn luyện kỹ năng này sẽ giúp các em nâng cao kiến thức toán học và chuẩn bị tốt hơn cho các nội dung học tập tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *