Dạy kèm dự toán

I. Lý do cần Dạy kèm dự toán và bóc tách khối lượng công trình. – Thời gian này với khủng hoảng KT xảy ra, các công ty xây dựng luôn mong muốn cắt giảm chi tiêu, vì vậy cần có một hàng ngũ nhân viên đa năng và tinh nhuệ, có khả năng tham gia […]