Gia sư rèn chữ đẹp

Rèn chữ đẹp là rèn luyện tính kiên nhẫn & kỷ luật. Một thầy cô lúc chấm điểm những bài kiểm tra của học trò học trò mà chữ viết xiêu vẹo & mắc nhiều lỗi chính tả, chắc chắn không một giáo viên nào cảm thấy tin tưởng. Muốn chữ viết đẹp ta phải […]