Cách Ghi Học Bạ Lớp 1 Theo Thông Tư 27: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Phụ Huynh

Việc ghi chép thông tin học tập của con là một trong những việc làm quan trọng của các bậc phụ huynh, đặc biệt là trong giai đoạn học lớp 1, khi con đang trải qua giai đoạn hòa nhập với môi trường học tập mới. Với thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra hướng dẫn về cách ghi học bạ lớp 1 nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai và chính xác của thông tin về học tập của con. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách ghi học bạ lớp 1 theo thông tư 27, giúp các phụ huynh có thể thực hiện công việc này một cách dễ dàng và đúng quy định.

1. Quy định chung về học bạ lớp 1

 • Học bạ lớp 1 là một tài liệu quan trọng, ghi chép lại quá trình học tập của con từ khi vào lớp 1 đến khi kết thúc năm học.
 • Học bạ lớp 1 phải được ghi đầy đủ, chính xác và đảm bảo tính minh bạch, công khai.
 • Học bạ lớp 1 gồm nhiều phần, trong đó phần mở đầu là bảng đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. Cách ghi học bạ lớp 1

2.1. Bảng đánh giá kết quả học tập

Bảng đánh giá kết quả học tập là phần đầu tiên của học bạ lớp 1, được lập dựa trên các tiêu chí đánh giá kết quả học tập như sau:

 • Điểm trung bình môn: ghi điểm trung bình môn học của học sinh trong kỳ.
 • Xếp loại học lực: ghi loại học lực của học sinh dựa trên điểm trung bình môn và các tiêu chí khác.
 • Xếp loại hạnh kiểm: ghi loại hạnh kiểm của học sinh dựa trên hành vi và thái độ học tập của học sinh.

2.2. Phần miêu tả quá trình học tập

Các phần miêu tả quá trình học tập gồm có:

 • Điểm số từng môn: ghi điểm số của học sinh từng môn học trong kỳ, bao gồm cả điểm kiểm tra và điểm thi.
 • Nhận xét của giáo viên về quá trình học tập: ghi nhận xét của giáo viên về khả năng học tập, tình hình học tập của học sinh trong kỳ.
 • Điểm trung bình học kỳ: ghi điểm trung bình của học sinh trong cả kỳ học.
 • Đánh giá năng lực và tiến bộ của học sinh: ghi đánh giá năng lực và tiến bộ của học sinh, bao gồm cả những khó khăn trong quá trình học tập và những cải thiện.

2.3. Phần tổng kết và kết luận

Phần tổng kết và kết luận ghi lại những nội dung chính sau khi đánh giá quá trình học tập của học sinh:

 • Điểm trung bình năm học: ghi điểm trung bình cả năm học của học sinh.
 • Xếp loại học lực cả năm: ghi xếp loại học lực của học sinh trong năm học.
 • Nhận xét về quá trình học tập của học sinh trong năm học: ghi nhận xét của giáo viên về quá trình học tập của học sinh trong năm học.
 • Ghi rõ tên và chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng.

3. Các lưu ý khi ghi học bạ lớp 1 theo thông tư 27

 • Các phụ huynh cần lưu ý thực hiện ghi chép học bạ lớp 1 đúng quy định và đầy đủ thông tin, không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.
 • Khi ghi học bạ, các phụ huynh nên sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu và tránh sử dụng từ ngữ tiếng lóng hoặc những thuật ngữ khó hiểu.
 • Học bạ lớp 1 là tài liệu bảo mật, nên chỉ được cung cấp cho các bên có quyền và nhu cầu sử dụng như giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh và cơ quan có thẩm quyền.

Các câu hỏi thường gặp

 1. Học bạ lớp 1 có những phần nào?
 • Học bạ lớp 1 bao gồm phần thông tin học sinh, phần miêu tả quá trình học tập và phần tổng kết và kết luận.
 1. Tại sao cần ghi học bạ lớp 1?
 • Việc ghi học bạ lớp 1 giúp các phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập của con em mình và giúp giáo viên và nhà trường đánh giá được năng lực và tiến bộ của học sinh.
 1. Khi ghi học bạ, cần lưu ý gì?
 • Cần lưu ý thực hiện ghi chép học bạ đúng quy định và đầy đủ thông tin, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực và tránh sử dụng từ ngữ tiếng lóng hoặc thuật ngữ khó hiểu.
 1. Học bạ lớp 1 là tài liệu bảo mật hay không?
 • Đúng, học bạ lớp 1 là tài liệu bảo mật, nên chỉ được cung cấp cho các bên có quyền và nhu cầu sử dụng như giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh và cơ quan có thẩm quyền.
 1. Khi thông tin trong học bạ lớp 1 bị sai sót, phụ huynh có thể yêu cầu sửa chữa hay không?
 • Đúng, phụ huynh có thể yêu cầu sửa chữa thông tin sai sót trong học bạ lớp 1 thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường.
 1. Thời gian bắt đầu và kết thúc ghi học bạ lớp 1 là khi nào?
 • Thông thường, thời gian bắt đầu ghi học bạ lớp 1 là từ đầu năm học và kết thúc vào cuối năm học.
 1. Nếu học sinh chuyển trường giữa năm, liệu học bạ lớp 1 có cần được lưu giữ hay không?
 • Đúng, học bạ lớp 1 là tài liệu quan trọng và cần được lưu giữ đối với các học sinh chuyển trường giữa năm. Học bạ lớp 1 sẽ được chuyển tiếp đến trường mới để phục vụ quá trình học tập tiếp theo.
 1. Nếu học sinh được miễn giảm học phí, liệu thông tin này có được ghi vào học bạ lớp 1 không?
 • Đúng, thông tin miễn giảm học phí cần được ghi vào học bạ lớp 1 để thể hiện đầy đủ thông tin học sinh.
 1. Học bạ lớp 1 có cần được công chứng hay không?
 • Đúng, học bạ lớp 1 cần được công chứng để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin trong học bạ.
 1. Nếu phụ huynh không biết cách ghi học bạ lớp 1 đúng quy định, cần liên hệ ai để được hỗ trợ?
 • Phụ huynh có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường để được hỗ trợ và tư vấn cách thực hiện ghi học bạ lớp 1 đúng quy định.

4. Kết luận

Việc ghi học bạ lớp 1 theo thông tư 27 là việc làm quan trọng giúp các phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập của con em mình. Việc thực hiện ghi học bạ đúng quy định và đầy đủ thông tin cũng giúp giáo viên và nhà trường có thể đánh giá được năng lực và tiến bộ của học sinh, từ đó có phương án giáo dục phù hợp và tối ưu hóa quá trình học tập.

Tuy nhiên, việc ghi học bạ cũng cần tuân thủ đúng quy định và các lưu ý để tránh những sai sót không đáng có. Các phụ huynh cần thực hiện ghi học bạ đúng quy định và cung cấp cho các bên có quyền và nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, cũng cần sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực và tránh sử dụng từ ngữ tiếng lóng hoặc thuật ngữ khó hiểu.

Chúng ta hy vọng rằng bài viết này đã giúp các phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về cách ghi học bạ lớp 1 theo thông tư 27 và có thể thực hiện đúng quy định để theo dõi quá trình học tập của con em mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *